NGO-News

KTH-forskare ser problem i Arktis
Ny Teknik, on Mon, 12 May 2014 01:37:21 -0700
Vi har forskat om Arktis framtid med utgångspunkt i dåtid. Det är nämligen inte första gången Arktis är av intresse för länder och företag. Exploateringen började redan på 1600-talet, säger Dag Avango, forskare vid avdelningen för historiska studier på

Wie sicher ist die Schifffahrt in der Arktis? « Greenpeace Blog
http://blog.greenpeace.de/
Von Roman Dolgov, Arktis-Experte von Greenpeace Russland. Im letzten Jahr hatte ich an einer Greenpeace-Expedition in die russische Barentssee und Karasee teilgenommen, die mit einer zweimonatigen …