NGO-News

Bohrungen in der Arktis
taz.de, on Tue, 27 May 2014 06:32:04 -0700
STAVANGER/DEN HAAG afp/ap | Aus Protest gegen Ölbohrungen in arktischen Gewässern haben Greenpeace-Aktivisten am Dienstag zwei Ölplattformen besetzt. Wie die Umweltorganisation mitteilte, gehört eine davon dem norwegischen Konzern Statoil …

KTH | Arktis har inte en framtid
http://www.kth.se/?q=http://www.senatori5stelle.com/
KTH-forskare har undersökt vad olika företag och nationer haft för framtidsvisioner om Arktis, och mer specifikt när det kommer till företagens önskemål och retorik rörande utvinning av naturtillgångar där. Forskarna har …