NGO-News

Ledare: Rysslands nya roll testas i Arktis
Dagens Industri, on Sun, 15 Jun 2014 18:36:43 -0700
Alla medlemmar vill säkra det fredliga samarbetet och behålla Arktis som ett militärt lågspänningsområde. Till Rådets större framgångar kan räknas bindande avtal för räddningstjänst och hantering av oljespill och ett komplicerat gränsavtal mellan Norge

KTH | Arktis har inte en framtid
http://www.kth.se/?q=http://www.senatori5stelle.com/
KTH-forskare har undersökt vad olika företag och nationer haft för framtidsvisioner om Arktis, och mer specifikt när det kommer till företagens önskemål och retorik rörande utvinning av naturtillgångar där. Forskarna har …